ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Първо обучение на педагогическите специалисти за новата учебна година

Десет педагогически специалисти от ДГ "Осми март" гр. Радомир ще се включат в предстоящо обучение. То ще бъде на тема "Тормоз-дефиниране, видове, кибертормоз. Основни подходи за справяне с тормоза в мултикултурна среда." и ще се проведе в хотел "Русковец ризорт" , Добринище, ул. Незнаен воин №1. Вътрешноинституционалната квалификация ще бъде с гост-лектор проф. Баева. Периода на провеждане на обучението ще бъде 07 - 08.10.2023г. от 10 до 17ч.