ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Дневен режим

6:00 - 8:30ч.      Прием, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8:30 - 8:45ч.      Гимнастика

8:45 - 9:15ч.      Закуска

9:15 - 10:30ч.     Педагогически ситуации

10:30 - 11:00ч.   Подкрепителна закуска

11:00 - 12:00ч.   Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

12:00 - 13:00ч.   Обяд

13:00 - 15:30ч.   Следобеден сън

15:30 - 16:00ч.   Следобедна закуска

16:00 - 16:30ч.   Педагогически ситуации

16:30 - 18:00ч.   Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител, изпращане.