ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Групи

 Група "Ежко" с учители: Г. Райнска и Ж. Крумова, пом. възп. леля Мая

Група "Сладурани" с учители: А. Иванова и Ст. Здравкова, пом. възп. леля Деси

Група "Пчелички" с учители: Ал. Александрова и М. Райчева, пом. възп. леля Албенка

 Група "Лъвчета" с учители: Кр. Брейчева и Р. Асенова-Миленова