ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Екип

Милена Иванова - Директор

Живка Крумова - Главен учител

Галина Райнска - Старши учител

Ася Иванова- Учител

Александра Александрова - Учител

Станка Здравкова - Старши учител

Милена Райчева - Учител

Радослава Асенова-Миленова - Старши учител

Кристиана Брейчева - Старши учител

Ивана Петрова - помощник възпитател

Десислава Николова - помощник възпитател

Мая Страхилова - помощник възпитател

Албена Иванова - помощник възпитател

Росица Христова - помощник възпитател

Никол Благоева - ЗАТС

Илиана Илиева - счетоводител

Пирина Христова - учител по музика