ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Необходими документи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕ  В ДГ “ОСМИ МАРТ“ – ГР. РАДОМИР

  1. Здравна карта за дете
  2. Здравно-профилактична карта/попълнена от личен лекар/
  3. Имунизационен паспорт
  4. Изследвания/микробиология и паразитология/
  5. Бележка от личен лекар, че детето не е в контакт със заразно болни