ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

ДГ Осми Март - Радомир взе участие в семинар - практическо обучение за работа с електронен дневник - EDG.bg

На 31-11-2018 г. се проведе дългоочакваното практическо обучение за работа с електронния дневник за детски градини edg.bg

 

Семинарът се проведе от 9:00 часа в Зала 1 на "Парк хотел Витоша" - София, като в него взеха участие директори, преподаватели и домакини от 15 детски градини от София, Радомир, Елин Пелин и Дупница.

 

Представител на събитието беше Кристиана Брейчева, избрана като отговорник на проекта за ДГ"Осми март".

 

Нашата градина използва електронния дневник вече втора учебна година, като през миналата година успешно завършиха всички групи.

 

На семинара бяха показани добри практики от приключилата учебна година и новостите от настоящата учебна година.

 

Участниците научиха и доста интересни факти свързани с концепцията за развитието на електронния дневник edg.bg в бъдеще, дадена бе и ценна обратна връзка на лекторите.

 

Най-обсъждана бе темата за включването на родителите в дневника.

 

Също и за удобствата, които електронния дневник дава, най-вече че спестява време, което позволява на учителите да отделят повече внимание на децата.


Участниците в семинара получиха сертификат за участието си, а лекторите много позитивни реакции от тях.

----------

дата: 30-11-2018 г.
място: "Парк Хотел Витоша"-София