ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Обучение на педагогическите специалисти

Десет педагогически специалисти от ДГ "Осми март" гр. Радомир ще се включат в предстоящо обучение. То ще бъде на тема "Диагностични тестове за деца от предучилищна възраст" и ще се проведе в хотел "Енира" гр. Велинград, ул. Пушкин №18. Вътрешноинституционалната квалификация ще бъде с гост-лектор проф. Баева. Периода на провеждане на обучението ще бъде 24 - 25.06.2023г. от 10 до 17ч.