ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Днес 06.10.2023г. /петък/, от 10:00ч. в ДГ "Осми март", съвместно с представители от РСПБЗН - гр. Радомир се проведе практическо проиграване на плановете за евакуация и действия на персонала и децата от четирите групи в детската градина при БАК и пожар.